Kostenplaatje WAO, WIA en ZW stijgt in 2014!

De hoogte van de ZW-flex- en WGA-flex-premie is vaak een veelvoud van het totaalbedrag aan uitkeringen die aan u worden toegerekend. Dat de basispremie WAO/WIA in 2014 stijgt en de Ufo-premie in 2014 tegen de verwachting in niet daalt, is minder bekend. Deze premieontwikkelingen zorgt ervoor dat u waarschijnlijk in 2014 wordt geconfronteerd met hogere lasten voor WIA, ZW en WAO. Voor de twee werkgevers die hieronder als voorbeeld zijn uitgewerkt betekent dit een lastenstijging van 26%.

Aanleiding

Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van de wet is de introductie van een financiële prikkel voor de werkgever. Voor u als werkgever betekent dit dat u individueel wordt afgerekend op de ZW- en WGA-uitkeringslasten van einde dienstverbanders (vaak flexwerkers genoemd). De afrekening vindt plaats via een nieuwe gedifferentieerde ZW-flex-premie en een nieuwe gedifferentieerde WGA-flex-premie.

ZW-flex-premie en WGA-flex-premie 

Sinds 2 september 2013 kunt u de hoogte van de nieuwe gedifferentieerde Ziektewet-premie en nieuwe gedifferentieerde WGA-flex-premie berekenen. UWV heeft hiervoor op haar website een premiewijzer geplaatst.

Twee voorbeelden in dit blog laten zien dat werkgevers die een relatief geringe instroom in de ZW-flex en WGA-flex veroorzaken geconfronteerd worden met hoge premies.

Ufo-premie

Waar je zou verwachten dat de Ufo-premie in 2014 daalt, blijft deze gelijk, namelijk 0,78%! Een verlaging van de Ufo-premie was voorzien omdat bijvoorbeeld ZW-uitkeringen op grond van de no risk polis, zwangerschap, bevalling en orgaandonatie vanaf 2014 worden bekostigd uit de basispremie WAO/WIA in plaats van de Ufo-premie. Ook de ZW-uitkeringen van werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan worden vanaf 2014 bekostigd uit de ZW-flex-premie in plaats van de Ufo-premie [1].

Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA stijgt ook, van 3,99%[2] in 2013 naar 4,95% in 2014. Een verhoging van 0,96 procentpunt [3].

Premies in beeld 


Premie 2013 
Premie 2013  Premie 2014 Verschil 2013 en 2014
Basispremie WAO/WIA  3,99%  4,95%  +0,96%
Gedifferentieerde premie  0,54%  1,01%  +0,47%
  waarvan WGA-vast  0,54%  0,50%
  waarvan WGA-flex  —  0,17%
  waarvan ZW-flex  —  0,34%
Ufo  0,78%  0,78% Gelijk
Totaal  5,31%  6,74%  +1,43%

Voorbeeld werkgever A

Basisgegevens

 • Premieplichtige loonsom: €167.000.000,00
 • Eigenrisicodrager WGA
 • Instroom ZW-flex 2012: €26.000,00
 • Instroom in WGA-flex: €0,00

 Premie 2013

 • Premie ZW-flex: bestond niet
 • Premie WGA-flex: bestond niet
 • Premie Ufo: €1.302.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €6.663.300,00

Premies 2014

 • Premie ZW-flex: €283.900,00 (premie bijna 11 maal de schade)
 • Premie WGA-flex: €217.100,00
 • Premie Ufo: €1.302.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €8.266.500,00

Totaal premies 2013 voor WAO, WIA en ZW: €7.965.900,00
Totaal premies 2014 voor WAO, WIA en ZW: €10.070.100,00

Meer premie in 2014: €2.104.200,00 (+26%)

Voorbeeld werkgever B

Basisgegevens

 • Premieplichtige loonsom: €22.000.000,00
 • Eigenrisicodrager WGA
 • Instroom ZW-flex: €9.000,00
 • Instroom WGA-flex: €0,00

Premies 2013

 • Premie ZW-flex: bestond niet
 • Premie WGA-flex: bestond niet
 • Premie Ufo: €171.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €877.800,00

Premies 2014

 • Premie ZW-flex: €46.000,00 (premie 5 maal schade)
 • Premie WGA-flex: €25.600,00
 • Premie Ufo: €171.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €1.089.000,00

Totaal premies 2013 voor WAO, WIA en ZW: €1.049.400,00
Totaal premies 2014 voor WAO, WIA en ZW: €1.332.200,00

Meer premie in 2014: €282.800,00 (+26%)

Eigenrisicodrager ZW?

De lastenstijging kun je verzachten door te kiezen voor eigenrisicodragerschap ZW. Werkgever A uit het voorbeeld hoeft dan de ZW-flex-premie van €283.900,00 niet te betalen. Werkgever B hoeft de ZW-flex-premie van €46.000,00 niet te betalen. Natuurlijk komen daar wel andere kosten en inspanningen voor in de plaats. Abonnees van de Sociale Zekerheidswijzer lezen op de kennisbank alles over het eigenrisicodragerschap ZW.

 

Mr. Stijn Hendriks,

Adviseur Sociale Zekerheid Loyalis

 

[1] Op 9 december 2013 bijgewerkte voetnoot. Het is inmiddels duidelijk dat de overheids- en onderwijswerkgevers via de rijksbijdrage worden gecompenseerd voor de in 2014 gelijk gebleven Ufo-premie. Deze compensatie wordt (na besluit in de Ministerraad) in een geheel bij voorjaarsnota uitgekeerd.

[2] Op 9 december 2013 bijgewerkte voetnoot. In de miljoenennota 2014 (bij maatregel 27, paragraaf 3.2.2) wordt aangegeven dat in 2013 incidenteel €1,3 miljard aan werkgevers via de basispremie WAO/WIA wordt gegeven. Hierdoor wordt de basispremie WAO/WIA in 2013 3,99%. De hoogte van de oorspronkelijke basispremie WAO/WIA 2013 was 4,65%.

Wanneer kunt u de teruggaaf verwachten? De teruggaaf start zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014. Dit is voorzien op circa 18 december 2013 na plenaire behandeling op 16 en 17 december 2013. De Belastingdienst zal uit eigener beweging de beschikkingen vaststellen, verzenden en tot uitbetaling overgaan. Deze uitbetaling wordt, zoals gebruikelijk, verrekend met openstaande belastingschulden. Werkgevers kunnen deze teruggaaf uiterlijk 31 januari 2014 tegemoet zien. Werkgevers hoeven dus géén actie te ondernemen en dus ook niets in hun loonaangifte te verwerken.

[3] Op 9 december 2013 bijgewerkte voetnoot. Oorspronkelijk was de verwachting dat de basispremie WAO/WIA in 2014 mogelijk lager werd dan 4,95%. In het Begrotingsakkoord 2014 (brief Minister van Financiën d.d. 11-10-2013) was namelijk opgenomen: “Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt.”

Inmiddels is duidelijk dat de basispremie WAO/WIA in 2014 4,95% blijft. De lastenverlichting loopt geheel via de awf-premie. Overheidswerkgevers betalen de awf-premie niet.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: