Kostenplaatje WAO, WIA en ZW stijgt wederom in 2015!

In mijn blog van 10 oktober 2013 gaf ik aan dat de kosten voor WAO, WIA en ZW stijgen in 2014. Ik kan deze boodschap voor 2015 voor veel werkgevers weer herhalen. De basispremie stijgt en de Ufo-premie blijft tegen de verwachting (wederom) gelijk. Voor de twee werkgevers die hieronder als voorbeeld zijn uitgewerkt betekent dit een lastenstijging van respectievelijk 3,7% en 3,6%.

Premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds stijgt, van 3,99% in 2013 naar 4,95% in 2014, tot 5,25% (voorlopig cijfer)  in 2015. Een verhoging van 0,3 procentpunt[1].

Premie Werkhervattingskas

De premie voor de Werkhervattingskas is opgebouwd uit de volgende premiecomponenten:

 • Premiecomponent voor WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen. Deze component daalt met 0,01 Als u eigenrisicodrager bent voor dit onderdeel is de premie 0%;
 • Premiecomponent voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen. Deze component stijgt met 0,07 Voor deze component kunt in 2014 en 2015 geen eigenrisicodrager worden. Per 1 januari 2016 kunt u wel eigenrisicodrager worden voor dit onderdeel, maar alleen in combinatie met het eigenrisicodragerschap voor de WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen;
 • Premiecomponent ZW-lasten. Deze component stijgt met 0,06%. Als u eigenrisicodrager bent voor dit onderdeel is de premie 0%.

Hoe de veranderingen in deze drie premiecomponenten voor uw organisatie uitpakken is sterk afhankelijk van de parameters die gebruikt worden bij de berekening van de opslag of korting op deze premies. Een van deze parameters is bijvoorbeeld het gemiddelde werkgeversrisico. U kunt uw individuele premies zelf berekenen met de UWV rekenmodule.

Premies in beeld

Premie 2014  Premie 2015 Verschil
Arbeidsongeschiktheidsfonds  4,95%  5,25%  +0,3%
Premie Werkhervattingskas  1,03%  1,15%  +0,12%
waarvan WGA-vast  0,51%  0,50%
waarvan WGA-flex  0,18%  0,25%
waarvan ZW-flex  0,34%  0,40%
Ufo  0,78%  0,78% gelijk
 
Totaal  6,76% 7,18% +0,42%

Ufo-premie

Waar je zou verwachten dat de Ufo-premie in 2015 daalt, blijft deze gelijk, namelijk 0,78%. Een verlaging van de Ufo-premie was voorzien omdat bijvoorbeeld ZW-uitkeringen op grond van de no risk polis, zwangerschap, bevalling en orgaandonatie vanaf 2014 worden bekostigd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds in plaats van de Ufo-premie. Ook de ZW-uitkeringen van werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan worden vanaf 2014 bekostigd uit de ZW-flex-premie in plaats van de Ufo-premie.

Voorbeeld werkgever A

Basisgegevens

 • Premieplichtige loonsom: €167.000.000,00
 • Eigenrisicodrager WGA
 • Instroom ZW-flex: €26.000,00 (onder gemiddelde instroom)
 • Instroom in WGA-flex: €0,00 (onder gemiddelde instroom)

 Premies 2014

 • Premie ZW-flex: €300.600,00 (premie ruim 11 maal de schade)
 • Premie WGA-flex: €233.800,00
 • Premie Ufo: €1.302.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €8.266.500,00

 Premies 2015

 • Premie ZW-flex: €200.400,00 (premie ruim 7 maal de schade)
 • Premie WGA-flex: €217.100,00
 • Premie Ufo: €1.302.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €8.767.500,00

Totaal premies 2014 voor WAO, WIA en ZW: €10.103.500,00
Totaal premies 2015 voor WAO, WIA en ZW: €10.487.600,00

Meer premie in 2015: €384.100,00 (+3,7%)

Voorbeeld werkgever B

Basisgegevens

 • Premieplichtige loonsom: €22.000.000,00
 • Eigenrisicodrager WGA
 • Instroom ZW-flex: €9.000,00 (onder gemiddelde instroom)
 • Instroom WGA-flex: €9.000,00 (in 2014 een bovengemiddelde instroom, in 2015 een onder gemiddelde instroom)

Premies 2014

 • Premie ZW-flex: €46.000,00 (premie 5 maal de schade)
 • Premie WGA-flex: €48.400,00 (premie 5 maal de schade)
 • Premie Ufo: €171.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €1.089.000,00

Premies 2015

 • Premie ZW-flex: €33.000,00 (premie 3,5 maal de schade)
 • Premie WGA-flex: €46.200,00 (premie 5 maal de schade)
 • Premie Ufo: €171.600,00
 • Basispremie WAO/WIA: €1.155.000,00

Totaal premies 2014 voor WAO, WIA en ZW: €1.355.000,00
Totaal premies 2015 voor WAO, WIA en ZW: €1.405.800,00

Meer premie in 2015: €50.800,00 (+3,6%)

Eigenrisicodragen ZW

In de beide rekenvoorbeelden is de oorzaak van de kostenstijging gelegen in de stijgende basispremie en de gelijkblijvende Ufo-premie. De voorbeelden laten ook zien dat -vergelijkbaar als in 2014 –  de premies voor ZW-flex en WGA-flex een veelvoud zijn van de veroorzaakte schade. De verwachting is dat werkgevers gaan kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW. UWV zegt bijvoorbeeld in de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 het volgende:

” De verwachting is daarom ook dat werkgevers de eerste twee jaar ziekte in toenemende mate privaat zullen organiseren. Het zelf dragen van het ZW-risico sluit namelijk goed aan bij de uitvoeringspraktijk van de loondoorbetalingsverplichting voor het vaste personeel.”

 

Mr. Stijn Hendriks,

Adviseur Sociale Zekerheid Loyalis

[1] Tegenover deze lastenverzwaring staat een lastenverlichting in de vorm van een mindere stijging van de nominale Zvw-premie en de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) dan waar in de Miljoenennota 2014 vanuit werd gegaan (Miljoenennota 2015, paragraaf 3.5.2).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: