Ontslaan wordt goedkoper?

Niet bij een arbeidsongeschikte werknemer!

Met grote stelselwijzigingen als de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het alle hens aan dek voor HRM’ers en controllers. Zij zullen moeten nadenken over de financiering van de door de Wwz geïntroduceerde transitievergoeding*.

Onder werkgevers raakt het steeds meer bekend dat ook bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding betaald moet worden. Via de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis ontvangen we hierover steeds meer vragen. Sommige werkgevers kunnen deze verplichting moeilijk rijmen met de vele kosten die ze al tijdens de eerste twee ziektejaren hebben gemaakt. Zie bijvoorbeeld deze werkgeversvraag:

‘Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid investeren we veel in de medewerker (scholing, 2e spoor, werk-naar-werk traject). Deze trajecten hebben als doel om de overgang naar een nieuwe baan makkelijker te maken. De transitievergoeding heeft hetzelfde doel. Zijn er mogelijkheden om bepaalde kosten te verrekenen met de transitiekosten. Met andere woorden: wanneer worden de kosten gezien als reintegratiekosten en wanneer als transitiekosten?’

Deze werkgever heb ik moeten teleurstellen. Er zijn géén mogelijkheden om kosten van loondoorbetaling of re-integratie in mindering te brengen op de transitievergoeding voor de gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikte ontslagen werknemer. De regering is hier heel duidelijk over. Deze zegt dat de kosten die gepaard gaan met de loondoorbetaling tijdens ziekte en de re-integratie, niet te vergelijken zijn met de inzetbaarheids- en transitiekosten die in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Dat zijn kosten waarover werkgever en werknemer, of cao-partijen, van tevoren hebben afgesproken dat ze van de transitievergoeding mogen worden afgetrokken. De kosten die een werkgever van een zieke werknemer maakt voor loondoorbetaling en re-integratie berust niet op zo´n afspraak, maar op een wettelijke plicht. Een andere zienswijze zou er volgens de regering toe leiden dat een werknemer die arbeidsongeschikt is (geweest) anders wordt behandeld dan een andere werknemer. Verder wijst de regering ook op het tweeledig doel van de transitievergoeding: de transitievergoeding is niet alleen bedoeld om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken, maar ook om de gevolgen van ontslag op te vangen.

Bovenstaande betekent dat zelfs werknemers met een IVA-uitkering, van wie dus geen re-integratie meer verwacht wordt, bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding.

De media berichten regelmatig dat ontslag in zijn algemeenheid goedkoper wordt. De vraag is of bij de optelsom die daarvoor is gedaan ook de transitievergoeding is betrokken die bij een ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is verschuldigd.

Meer informatie over de Wwz? In november organiseren we themabijeenkomst over dit thema.

– 5 november: voor provincies, gemeenten en waterschappen
– 10 november: voor het mbo
– 17 november: voor het hbo
– 19 november: voor het vo (Zwolle)
– 24 november: voor het po
– 26 november: voor het vo (Utrecht)

Informatie volgt spoedig.

Stijn Hendriks, adviseur Sociale Zekerheid

* De transitievergoeding geldt niet voor ambtenaren. Als het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren wet wordt (op zijn vroegst in 2018) zullen de meeste ambtenaren in plaats van hun aanstelling een arbeidsovereenkomst krijgen. Daarmee vallen zij dan direct onder de werking van de Wwz.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: